Güneş Enerji Sistemleri

Dünyadaki iklim değişikliği ile fosil yakıt kaynaklı üretim tesislerinin ve karbon ayak izinin azaltılması, dünyada yaşanabilir ve sürdürülebilir bir iklim oluşturulması açısından Yenilenebilir Enerji Kaynakları büyük önem arz etmektedir.

Güneş enerjisi santralleri, güneş ışığından gelen enerji parçacıklarını elektrik enerjisine çeviren santrallerdir. Güneş enerjisi santralleri yapım-işletme maliyetleri ve verim açısından kârlı bir enerji yoludur. Bu gerekçelerle yaygın olarak kullanılmaktadır. Doğaya zararının minimum olması açısından geleceğin enerji üretim sistemlerinden birisidir.