Biyogaz Enerji Sistemleri

Yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde önemli bir yer tutan hayvancılık ve tarımsal atık kullanımı sürdürülebilir kalkınma modelleri içerisinde çevre ve enerji optimizasyonu bakımından önem kazanmaktadır.

Biyogaz Enerji Santralleri; yüksek performans, düşük maliyet, bir yan ürün olarak enerji elde edilebilmesi ve düşük biyolojik çamur üretimi gibi nedenlerle son yıllarda endüstriyel ve evsel atık suların, hayvan gübrelerinin, kanalizasyon ve arıtma tesis çamurlarının arıtımında yoğun olarak kullanılmaktadır. Yaygın olarak kullanılan diğer arıtma yöntemlerine göre daha az enerji ve besin gerektirmesi, daha düşük işletme maliyetine sahip olması, mevsimsel işletim olanağı sunması ve üretilen biyogazın ısı ve elektrik enerjisi üretiminde kullanılması Biyogaz Enerji Santrallerini daha çekici kılmaktadır.